Turordning vid tilldelningen av nya aktier

Turordning vid tilldelningen av nya aktier till priset 6 öre per aktie. Först kommer de gamla aktieägarna som har företräde att teckna 12 nya aktier per gammal aktie.

Sedan kommer de som köpt teckningsrätter – sannolikt på First North. I denna grupp kan givetvis gamla aktieägare också finnas.

Därefter kommer de som anmält intresse att teckna men inte innehar teckningsrätter.

Sist kommer garanterna. Dessa har dessutom skyldighet att teckna kvarvarande aktier i proportion till sina andelar av garantin. Därutöver kan de som alla andra köpa teckningsrätter.

SÅ HÄR GÖR NI
Den som har depå hos bank och därmed förvaltarregistrerade aktier sköter allt via sin bank.
Övriga som kallas för direktregistrerade får besked från Euroclear med tydliga instruktioner.
Vid minsta oklarhet kontaktas Mangold
emissioner@mangold.se
08-50301580
Eller:
Anna.wieslander@mangold.se
08-50301582