Nyheter

Turordning vid tilldelningen av nya aktier

Klicka på rubriken för att se hela meddelandet. Först kommer de gamla aktieägarna som har företräde att teckna 12 nya aktier per gammal aktie. Sedan kommer de som köpt teckningsrätter – sannolikt på First North. I denna grupp kan givetvis gamla aktieägare också finnas. Därefter kommer de som anmält intresse att teckna men inte innehar teckningsrätter. Sist kommer garanterna. Dessa har dessutom skyldighet att teckna kvarvarande aktier i proportion till sina andelar av garantin. Därutöver kan de som alla andra köpa teckningsrätter.

Fler Nyheter

Fler Pressmeddelanden